Блог Sales Tech

Сучасні тенденції визначення цільової аудиторії

Як сегментувати й визначити портрет потенційного покупця, щоб успішно продавати нерухомість та організувати ефективну воронку продажів? Останнім часом відповісти на це на питання стає складніше. Сучасні споживачі товарів чи послуг не визначаються лише за демографічними та географічними чинниками.
Наш підхід до визначення та пошуку цільової аудиторії ґрунтується на розумінні, що потенційний клієнт «не статичний». Його поведінка та те, чому він надає перевагу змінюються в залежності від завдання, яке необхідно вирішити. Також важливу роль відіграє етап процесу рішення про покупку на якому знаходиться споживач.
Відповідно, аналіз цільової аудиторії включає не тільки демографічні характеристики, рівень доходу, стійкі інтереси, а й передбачає створення портрета споживача, виявлення його цілей і мотивів використання продукту або послуги (Jobs-to-Be-Done), поведінкових даних, виявлення точок взаємодії клієнта з брендом, компанією, конкурентами.
За результатами досліджень будується Customer Journey Map для основних сегментів (JTBD) з типовою поведінкою.
Саме тому для створення портрета цільової аудиторії, ми об’єднуємо людей в групи за тим, як вони мислять та діють, за стилем й способу життя, за цінностями, а не за статтю, віком та рівнем доходу.